DDW: Premiile designului Olandez 2017 / DDW: Dutch Design Awards 2017

Distribuie articolul:
Share

 

Click here for English

 

Unul din momentele mult așteptate ale Săptămânii Designului Olandez este cel al decernării Premiilor Designului Olandez. Acestea cuprind o gamă largă de domenii și reușesc în fiecare an să captiveze atenția publicului. Mai jos aveți câstigatorii împreună cu cuvintele juriului despre proiectul respectiv.

Premiul cel mare, Premiul viitorului
DeFlat Kleiburg
NL Architects and XVW architectuur
Client: Kondor Wessels Vastgoed

Sursa foto

Declarația juriului:
Juriul laudă faptul că acest proiect oferă o soluție practică la problema globală de zonificare la o scară rezonabilă. DeFlat prezintă o problemă acută a clădirilor construite între anii 1960 și 1970, care merită să fie renovate și nu dărâmate. După câteva proiecte ce au încercat revitalizarea zonei Bijlmer, DeFlat Kleiburg a reușit acest lucru, îmbunătățind cu adevărat atât calitatea vieții rezidenților clădirii, cât și a comunității. Este un exemplu extrem de încurajator. DeFlat Kleiburg transmite un mesaj clar și pozitiv: construcția pentru comunitate reprezintă viitorul. Nu avem nevoie de mai multe clădiri, ci avem nevoie de mai multe intervenții exemplare cu un impact puternic, precum DeFlat Kleiburg. Prin nivelul de creație și potențialul pe termen lung pe care îl are pentru comunitate, această abordare deschide drumul pentru un număr impresionant de proiecte atât în Olanda, cât și în restul lumii. Acesta este motivul pentru care juriul a conferit premiul cel mare proiectului DeFlat Kleiburg.


Habitat
DeFlat Kleiburg
NL Architects and XVW architectuur
Client: Kondor Wessels Vastgoed

Declarația juriului:
Kleiburg a devenit, în final, ceea ce îi era destinat să fie: un loc atractiv pentru oameni din medii cât mai variate. Proiectul a fost realizat în timpul recesiunii, si, in ciuda acelui context de dificultate, a reușit revitalizarea zonei. Impactul său – atât la nivel social, cât și la nivel economic – este clar și puternic. Reacțiile pozitive ale rezidenților, dar și ale comunității, precum și prețul în creștere al terenurilor sunt dovada clară a succesului obținut de DeFlat Kleiburg.


Comunicare
Vlisco Un à Un Exhibition
Michiel Schuurman

Client: Vlisco

Sursa foto

Declarația juriului:
O expoziție magnifică, realizată într-un moment în care industria trece printr-o perioadă dificilă. Acesta reușește să aducă în prim-plan povestea și trecutul colonial al lui Vlisco, o companie localizată în Helmond, Olanda, dar faimoasă în Africa de Vest. Conținutul și modul de prezentare sunt perfecte. Michiel Schuurman, fost designer de textile la Vlisco, este cel care a realizat conceptul. O plimbare prin expoziție cufundă spectatorii într-o mare de nuanțe și modele. Această expoziție, organizată de Muzeul Helmond, a fost de neratat și datorită numărului mare de colaborări cu alți designeri.


Cercetare de design
ZandGlas
Atelier NL

Sursa fotoSursa foto

Declarația juriului:
Atelier NL este renumit pentru metodologia de cercetare detaliată și plină de pasiune ce explorează materiale alternative, dar și pentru mentalitatea practică și responsabilă. Juriul a aplaudat eforturile detaliate și îndelungate ale lui Sterk și Van Ryswyck în scoaterea în evidență a importanței cercetării materialelor locale, a designului și a metodelor de producție. Juriul îi încurajează ca, pe lângă exersarea calităților disciplinei de design, să includă și instituții din domeniul științific. Atelier NL a reușit să formuleze o nouă soluție cu un potențial imens de impact în industria conservativă a sticlei. Designul sticlăriei amintește în mod nostalgic de pictura și sticlăria olandeză a secolului al XVII-lea, și, în același timp, ne invită să regăsim sentimentul de apartenență și de stabilitate. Designul rezultat este distinct și aduce cercetarea realizată în atenția publicului.


Modă
Bravado: a pretentious, swaggering display of courage (F/W 2017)
Das Leben am Haverkamp

Sursa foto

Declarația juriului:
Das Leben Am Haverkamp pune accentul pe expresia artistică și ne spune cum poate arăta cercetarea detaliată și de neclintit: plină de bucurie. Acest lucru, împreună cu o croitorie iscusită, dă naștere unor veșminte originale și de calitate. Combinația de design individual și producție colectivă este percepută de juriu ca fiind radicală și captivantă. Colecția realizată de Das Leben Am Haverkamp trezește întrebări și provoacă convențiile. O strategie atât de jucăușă, ce tulbură contextul modei olandeze. Acum depinde numai de colectiv să ajungă la nivelul următor și să dezvolte un stil extrem de personal, care să atingă atât suprarealul, cât și speculativul.


Produs
Quooker Flex
Quooker

Declarația juriului:
Integrarea apei fierbinți într-un robinet de tip mixer este motivul versatilității lui Quooker. Acestă inovație tehnică este rezultatul a ani de colaborare între o multitudine de echipe. Provocarea separării funcției de apă fierbinte într-un mod eficient și sigur (în special pentru cei mici) a fost realizată cu succes și cuprinsă într-un design plin de stil. Quooker este o firmă cunoscută pentru cercetarea și optimizarea continuă a produselor sale. Acest robinet are potențialul de a deveni un element de bază. Aceste șanse cresc exponențial dacă Quooker Flex va împlini și promisiunile referitoare la economia de apă și energie. Singura întrebare, din punctul nostru de vedere, este: pe când și apă minerală de la robinetul Quooker?


Servicii și sisteme
White Spots
Studio Richard Vijgen
Client: VPRO Digitaal

 

Declarația juriului:
În societatea de astăzi, liniștea a devenit un element vital, dar uneori dificil de atins. White Spots (Zone Albe) este o îmbinare evocatoare și lirică de tehnologie și concept. White Spots, împreună cu mini-documentarele, ne arată necesitatea de a fi offline. Dacă la început ne doream în permanență să fim conectați la Wi-Fi, acum White Spots pune accentul pe nevoia noastră de a ieși din ce în ce mai des din fluxul de informații. În unele orașe, „zonele albe” sunt la fel de dese ca unicornii. White Spots reprezintă calitatea de a fi prezent în moment cuprinsă într-o aplicație, dar și o unealta de navigare utilă. De aceea, White Spots este relevant și merită din plin premiul pentru servicii și sisteme.


Premiul pentru tineretul creator
Frank Kolkman

Sursa foto

Declarația juriului:
Modul critic și provocator de gândire al lui Frank Kolkman combină știința și designul în procese complexe și îndrăznețe, dând naștere unei bogății de design visual convingător. Prin intermediul portofoliului său, juriul a putut aprecia faptul că, uneori, creațiile sale promovează o soluție, iar alteori provoacă sau evidențiază o problemă. Prin aceasta, creațiile lui sunt contagioase și inteligent prezentate. Într-o categorie în care competiția este feroce, Kolkman s-a ridicat deasupra tuturor. Este un designer talentat și cu adevărat dedicat muncii sale. Juriul crede că Kolkman este pregătit pentru următorul pas în evoluția sa și așteaptă cu nerăbdare rezultatele tangibile ale ideilor sale remarcabile, speculative și inspiraționale.


Premiul pentru cel mai bun client
Royal FloraHolland

Sursa foto 

Declarația juriului:
Pentru juriu, Royal FloraHolland este, fără îndoială, câștigătorul premiului pentru cel mai bun client al anului 2017. Compania pășește înainte prin intermediul unei noi forme de colaborare. Folosește un proces de schimbare intern pentru a realiza implementarea și aplicarea pe o scară largă a designului și a gândirii prin design. Colaborarea dintre Royal FloraHolland și Vandejong în „Let It Grow” (Lasă-l să crească) arată curaj și antreprenoriat de ambele părți. Compania a avut o abordare neobișnuită și incredibil de eficace. A oferit un design ce depășește limitele esteticului: un design capabil să susțină o tranziție și să o transforme în realitate. Mentalitatea și modul de abordare a designului de către client și agenție sunt elementele cheie ale acestei strategii și sunt cu adevărat inspiraționale. Acest exemplu este inovator și deschide drumuri noi pentru procesele de colaborare, proceduri și împărțirea atribuțiilor. Merită succes din plin și o utilizare cât mai largă.


Premiul publicului
Sheltersuit 4.0
Bas Timmer

Pentru premiile ediţiei 2016 aveţi aici articolul de anul trecut. 

The Dutch Design Awards is one of the most expected elements of the Dutch Design Week. The categories represent a wide array of design and manage to catch the attention of the public every single time. Below you can find the winning projects together with the jury statements.

The Big Winner, the Future Award:
DeFlat Kleiburg
NL Architects and XVW architectuur
Client: Kondor Wessels Vastgoed

Photo source 

Jury statement:
The jury praises the fact that the project offers a tangible solution to the global challenge of scalable rezoning. DeFlat addresses an urgent topic: throughout the world, a multitude of buildings built in the 1960s and 1970s deserve renovation rather than the wrecking ball. After several attempts at revitalising developments in the Bijlmer, DeFlat Kleiburg succeeded, genuinely improving the quality of life for the block’s residents and the community. It’s a very encouraging example. DeFlat Kleiburg sends out a clear and positive message: community building is the future. We don’t need more buildings – we need more exemplary, high-impact interventions such as DeFlat Kleiburg. With its layered value creation and the long-term potential it brings to the community, this approach offers opportunities for the future of a vast number of comparable projects in the Netherlands and abroad. For which reason, the jury has chosen DeFlat Kleiburg as winner of the Dutch Design Future Award 2017.


Habitat
DeFlat Kleiburg
NL Architects and XVW architectuur
Client: Kondor Wessels Vastgoed

Jury statement:
Kleiburg has finally become what it was meant to be: an attractive place to live and work for people of all cultures and backgrounds. The project was developed in the midst of the recession and, within those parameters, has amply succeeded in revitalizing this area of Amsterdam. The project has had an unmistakable impact, both socially and economically. The positive reactions of residents and the community, and the rising price of land are the best testament to the success of DeFlat Kleiburg.


Communication
Vlisco Un à Un Exhibition
Michiel Schuurman

Client: Vlisco

Photo source

Jury statement:
A majestic oeuvre exhibition staged at a time when this industry is facing challenging times. Vlisco’s colonial history and the story behind the Helmond-based brand that is world famous in West Africa is brought into incredible, vibrant focus. The content and presentation cannot be faulted. As a former fabric designer at Vlisco, Michiel Schuurman developed the concept, which resulted in a poetic, mesmerising and unexpected routing. Strolling through the exhibition, visitors are plunged into an explosion of hues and patterns. The numerous collaborations with other designers made the presentation at this small museum an unmissable experience – especially for a relatively modest, regional institution as Museum Helmond – that justified the enormous number of visitors.


Design Research
ZandGlas
Atelier NL

Photo sourcePhoto source

Jury statement:
Atelier NL is renowned for its impassioned and exhaustive research methodology that explores alternative raw materials, and for its hands-on mentality. The jury applauds Sterk and Van Ryswyck for their thorough and time-intensive endeavours in spotlighting attention on research into local materials, and design and production methods. The panel encourages them to involve scientific institutions, in addition to exercising skills inherent to the discipline of design. Atelier NL has succeeded in formulating a new solution that may have enormous impact on the conservative glass industry. The glassware’s nostalgic design references both seventeenth century Dutch glass and painting, while at the same time encourages us to re-establish a sense of place: to literally become grounded. The resulting design is distinctive, and makes the underlying research readily visible to a broad general public.


Fashion
Bravado: a pretentious, swaggering display of courage (F/W 2017)
Das Leben am Haverkamp

Photo source

Jury statement:
Das Leben Am Haverkamp puts artistic expression first and shows how thorough – and, specifically, unflinching – research can look: it sizzles with joy. This, paired with skilled tailoring, yields original, beautifully crafted apparel. The jury considers the combination of individual design and collective output to be radical and engaging. The collection of Das Leben am Haverkamp raises questions, poses questions, and challenges conventions. A strategy that playfully disrupts the Dutch context of fashion. Now, it’s up to the collective to take the next step and develop a signature style that straddles the surreal and the speculative.


Product
Quooker Flex
Quooker

Jury statement:
The integration of boiling water with a mixer tap makes the Quooker more versatile than ever. This extraordinary technical innovation is the fruit of years of collaboration between numerous parties. The challenge of separating the boiling water function effectively – and, most importantly safely (especially for children) has succeeded, and is captured in a stylish design. Quooker, known for its ongoing development and optimisation, brings a convenient functionality into the home. The product that could become such an integral domestic appliance that, in the future, every home will have one – certainly if the Quooker Flex lives up to its water and energy-saving promise. Now, our only question is: when will Quooker start dispensing sparkling water?


Service & Systems
White Spots
Studio Richard Vijgen
Client: VPRO Digitaal

 

Jury statement:
In today’s society, silence is vital, yet elusive. White Spots is an evocative, lyrical melding of technology and concept. In combination with the mini-documentaries, White Spots shows us the necessity of going offline. Where we once longed to be constantly connected through Wi-Fi, White Spots sparks our – latent or explicit – urge to step out of the information flow more often. In some cities, ‘white spots’ are as plentiful as unicorns. In which sense, White Spots is both mindfulness in an App, and a user-friendly internet navigation tool. As such, White Spots is relevant and prize-worthy both within Service and Systems.


Young Design Award
Frank Kolkman

Photo source

Jury statement:
Frank Kolkman’s critical, provocative way of thinking merges science and design in complex and bold processes that yield an abundance of visually convincing designs. Reviewing his portfolio, the judges appreciate the fact that, in some instances, his work advances a solution, while in others, it challenges or highlights an issue. And with this, his designs are infectiously radical and wittily presented. In a category that, this year, overflows with talented submissions, when it comes to innovation and research, Kolkman is in a class of his own. A highly talented designer dedicated to his work. The jury believes that Kolkman is ready to take the next step, and looks forward to the tangible results of his noteworthy, speculative and inspiring ideas.


Best Client Award
Royal FloraHolland

Photo source

Jury statement:
For the committee, Royal FloraHolland is the undisputed winner of the Best Client Award 2017. The company is sticking its neck out with a new form of collaboration. It uses an internal change process to drive the broader implementation and application of design and design thinking. The collaboration between Royal FloraHolland and Vandejong in Let it Grow shows courage and entrepreneurship on both sides. This has delivered an unorthodox and hence incredibly effective approach. Design that goes further than aesthetics: design that is able to support a transition and turn it into reality. The ‘design mentality and approach’ of the client and the agency combined is key to this strategy and inspires success. For collaboration, process and task-sharing, this case is innovative and breaks new ground, merits success and should be more broadly applied.


Public Award
Sheltersuit 4.0
Bas Timmer

If you’d like to know more, here you can find the 2016 awards.

Comentarii

Lasă un răspuns

Share