CITEȘTI

Dacă nu noi, atunci cine? / If not us, then who? &...

Dacă nu noi, atunci cine? / If not us, then who? – Dutch Design Week 2018

Distribuie articolul:
Share

Click here for English

Dacă nu noi, atunci cine?

Aceste cuvinte exprimă responsabilitatea pe care noua generație și-o asumă din ce în ce mai mult. Oamenii înțeleg că există mai mult decât ceea ce se întâmplă în bula lor personală și privesc în jurul lor cu ochi noi. Consumerismul e încă în viață și noi nu pășim către extreme. Înțelegem însă cu o claritate din ce în ce mai mare impactul pe care îl avem asupra a ceea ce ne înconjoară.

Acesta este sloganul ales pentru ediția 2018 a Săptămânii Designului Olandez. Personal, îl găsesc a fi o descriere clară și concisă a momentului istoric în care ne aflăm.

Această direcție socială poate fi înţeleasă în totalitate prin prisma tehnologiei actuale și a modalităților de comunicare extrem de rapide. Trăim într-un timp de vis. Avem apă curentă, internet în zbor în avion și posibilitatea de a schimba lumea într-o clipită. Noile generații văd posibilitățile și nu elementele împotriva cărora au de luptat. Sunt motivați de ceea ce se poate realiza și nu de nevoia de a schimba normele sociale.

Proiectele acestui an sunt fenomenale, iar tehnologia – din ce în ce mai aproape de viitorul pe care îl vedem în filme. Întrebarea este, totuși, cum oferim toate aceste idei întregii societăți? În prezent acestea îi sunt accesibile doar unei categorii de oameni, cu anumite posibilități financiare. Cum trecem, deci, peste capitolul finanțe, pentru a lucra pe termen lung? Cum lucrăm pentru viitorul îndepărtat într-o societate aflată în plină criză de locuințe, dar care cere soluții imediate?

“Creatorii gândesc soluții, creează inovații, sunt pionieri, fac lucrurile tangibile și funcționale. Se uită la mediul înconjurător și la lume într-un mod unic. “Cum ar putea fi diferit mai bine?” Și oferă în mod continuu răspunsuri autentice și surprinzătoare. Depinde de noi toți să îmbrățișăm și să stimulăm aceste soluții creative. Iar asta înseamnă că depinde și de tine. Dacă nu tu, atunci cine? Împreună decidem cum va arăta lumea. Acum este rândul tău. Dacă nu noi, atunci cine?” Martijn Paulen, director  –  Pachetul de presă al Săptămânii Designului Olandez

 

Personal, mi se pare fabuloasă posibilitatea de a observa și înțelege prioritățile lumii. Oamenii se concentrează mai mult ca niciodată pe “Ce pot eu să fac?” și din ce în ce mai rar pe “De ce mi se întâmplă mie acest lucru?”. Au ca prioritate asumarea responsabilității vieții lor, dar și a locului lor în societate. Și aceasta se întâmplă fără să își piardă individualitatea și dreptul de a alege.

Este pasul următor natural.

Spune-mi, care e pasul tău următor?If not us then who?

These are words that speak about the responsibility the new generation is increasingly assuming. People are understanding that it is more than just about themselves and look around with new eyes. Consumerism is not dead. We are not going to the extreme. We do however begin to clearly understand the impact we have on the world around us.

These are the words that were chosen for the 2018th edition of the Dutch Design Week and I think they are a clear summary of our location on the historical timeline.

This is a social direction that can be fully understood through the world of technology and communication. We live in a fantastic time. We have running water, internet in air planes and the possibility to change the world in the blink of an eye.
The young generation sees the possibilities and not the things that they have to fight against. They are driven by what can be achieved and not the need to change the social norm.

This year’s projects are amazing and the technology closer and closer to the future we keep seeing in movies. The question is, however, how do we get it to the rest of the world? Presently, it is mostly accessible only to people with certain financials possibilities. So, how do we get past the financial issues in order to think and invest long term? How do we prioritize thinking long term in a society that screams social housing crisis and demands an immediate solution?

“Designers think up solutions, create innovations, are pioneers, make things tangible and functional. They look at their surroundings and the world in a unique way. “How could it be different, better?” And to these questions designers continually supply authentic and surprising answers. It is up to us all to embrace and stimulate these creative solutions, and that includes you. If not you, then who? Together we decide how the world will look. Now it’s our turn; If not us, then who?” – Martijn Paulen, director DDW  – DDW Press Release

I personally think it is an incredible thing to be able to observe and understand the priorities of the world. People focus more and more on “What can I, personally, do about it?” and not anymore on “Why is this happening to me?”. They focus on assuming responsibility for their lives and their place in society. And it is all done without losing individuality and the right to choose.

It is the next step.

So tell me, what is YOUR next step?

 

Comentarii

ARTICOL RECOMANDAT

Comentariile sunt oprite pentru acest articol

Share