Provocare: Creeaza-ti brand-ul – De ce? Cum? Ce? (Partea 1-a) / Challenge: Create Your Brand – Why? How? What? (Part 1)

Distribuie articolul:
Share

Click here for English

Începem astăzi prima parte a provocării. Vă invit să vă descoperiți folosind următoarele trei întrebări: “De ce? Cum? Ce?”.
Acestea reprezintă cercul de aur al lui Simon Sinek. În centru se găsește motivația: “De ce?”. De ce creezi ceea ce creezi? Care este dorința ta? Ce dorești să creezi prin creațiile tale fizice? La mijloc se află “Cum?”. Care este modalitatea prin care dorești să îți pui în practică motivația? Iar în exterior se află “Ce?”. Acesta reprezintă modul fizic, concret, palpabil prin care alegi să realizezi acest lucru.

Exemplul cel mai des folosit de Simon este cel al firmei Apple. Această detaliere ne ajută de asemenea să ne înțelegem pe noi, ca oameni, în relația cu compania Apple.
– De ce facem ceea ce facem? : „În tot ceea ce facem, credem cu tărie în a perturba status-quo-ul! Credem în a gândi diferit.”
– Cum facem acest lucru? : „Modul în care provocăm status-quo-ul este prin a realiza produse cu un design deosebit de frumos, simplu de folosit și orientate spre a fi ușor de abordat de către utilizatori.”
Ce? : „În mod practic/fizic, se întâmplă ca aceste valori și dorințe să fie în forma unui calculator excelent.”

 

De ce este important să afli aceste lucruri? Pentru că oamenii nu sunt atrași de ceea ce faci în mod fizic, ci de motivul pentru care o faci. Oamenii trag la oameni care gândesc la fel ca ei, la oameni care reprezintă aceleași valori, la oameni care îi inspiră. Nu este nevoie să îți împărtășești toate detaliile vieții cu toată lumea. Este însă nevoie să știi exact ce reprezinți, ce vrei să reprezinți, ce vrei să aduci în lume și ce vrei să afle lumea de la tine.

Nu avem întotdeauna un țel bine definit în procesul nostru de creație, dar dacă acesta există, ajută enorm în procesul de autodefinire. Vreau să specific însă că prin „țel bine definit” nu mă refer la ceva de genul „vreau să realizez o expoziție de tablouri„. Acesta este un țel tranzitoriu. Este un țel ce ajută, evident, însă țelul la care mă refer eu este mai mult în direcția „vreau să aduc lumea mai aproape de emoția pe care o simt în explozia de culori a naturii„.

De aici putem folosi mai departe exemplul lui Simon și utiliza întrebările: Cum? Cum fac acest lucru? Acesta poate fi, de exemplu, printr-o tehnică personală de abordare a picturii. Așa cum, de pildă, realizează într-un mod excepțional de frumos Iris Scott pictând cu degetele în loc de pensule. Sau utilizând o tehnică veche. Chiar și una actuală. Nu este neapărat obligatoriu să fie ceva complet nou, atâta timp cât te reprezintă pe tine cu adevărat. Foarte important de reținut este că, de exemplu Iris Scot, precum și mulți alți pictori (Van Gogh, Picasso etc.) au învățat întâi tehnicile clasice și au lucrat ani buni cu acestea. Acest parcurs de învățare și experimentare cu ajutorul tehnicilor de bază este ceea ce i-a jutat să se descopere pe ei înșiși și să dezvolte stilurile pentru care îi cunoaștem în prezent.
Iar la final, a treia întrebare: Ce creez în mod concret? „Pictez pereți pentru a avea natura în permanență în casă” / „Pictez tablori” / „Pictez oameni” / „Învăț oamenii să picteze” etc.

 

Căutați să vă dați timp. Să aveți în permanență cu voi un carnețel și ceva de scris, să puteți scrie oricând vă atinge inspirația. Nu vă grăbiți în acest proces de căutare / identificare.
Dacă aveți întrebări sau gânduri de impărtășit, scrieți-ne în comentarii. Până atunci vă las cu poveștile artiștilor.

 


Care este motivaţia din spatele creaților tale / procesului de creaţie?

„Majoritatea creațiilor mele sunt personalizate, pentru că am dorit ca obiectele pe care le realizez să aibă o încărcătură emoțională pentru cel care se va bucura de ele, să știe că sunt lucrate special pentru el și sunt făcute cu multă pasiune. Îmi place să surprind prin mici detalii care nu se observă neapărat în fotografii, dar pe care le poți descoperi când ai obiectul în față.
Știu, astfel, că vor fi primite cu plăcere, și reacțiile primitorilor sunt combustibilul pe baza căruia funcționez.”
Nicoleta Stoian – artist fimo – Nicomade


Cum ai ales numele și de ce? 

„Familia și prietenii mei mă strigă Tine, varianta scurtă de la Martine și îmi place să creez diferite tablouri și ilustrații. Am ales numele de „Tine Creates” (Tine Creează), pentru că poți găsi aici mai multe tipuri de tablouri sau ilustrații. Nu îmi place ideea de a îi pune o etichetă, pentru că doresc să îmi las creativitatea să zboare.”
Martine Scholten – pictor/ilustrator – Tine Creates


Care este motivaţia din spatele creaților tale / procesului de creaţie?

 „Zău că-mi sună a întrebare imposibilă Am încercat să fac altceva decât creație. Destul de mult timp. Dar indiferent de ce am făcut, m-am întors la creație. E ca un instinct, dacă vrei. Un fel de a fi în lume.”
Andreea Badragan – artist ceramist – GloryBox


Care este motivaţia din spatele creaților tale / procesului de creaţie?

„Dorința de a mă depăși, de a-mi descoperi abilitățile la maximum și de a ajunge la nivelul pe care mi l-am propus.”
Gaby Galamaga – artist creator – Kreativ Love


Cum ai ales numele și de ce? 

„Mi-am dorit ca prin numele ales să se deducă ușor cine sunt și care-i îndeletnicirea mea. La început, nu știam exact în ce direcție urma să merg cu obiectele realizate manual, așadar nu am vrut să includ în nume o direcție clară a activității mele. Astfel că, dacă voi renunța o perioadă la lut și mă voi decide să mă apuc de cusut, numele să fie în continuare reprezentativ.
Ce am știut clar de la început a fost faptul că o să fiu doar eu în spatele a tot ce va pleca din micul meu atelier. Țin foarte mult la acest aspect, de aceea am și decis să îmi includ în denumirea brandului o bucată a numelui meu.
Nicoleta Stoian – artist fimo – Nicomade

 


Provocare: Creează-ți brand-ul – Introducere
Provocare: Creează-ti brand-ul – În culise (Partea a 2-a)
Provocare: Creează-ți brand-ul – Reclama şi practicalități (Partea a 3-a)
Provocare: Creeaza-ti brand-ul – Viseaza in mod practic (Partea a 4-a)
Provocare: Creează-ţi brand-ul – Concluzii  

We start today with the first part of the challenge. I invite you to find yourself using the following 3 questions: „Why? How? What?”.
These questions represent Simon Sinek‘s golden circle. At the core we find „Why?„. Why do you create what you create? What is your desire? What do you wish to create through your physical creations?
The middle is „How?„. Which is the way through which you wish to practically accomplish your motivation? And finally, the outer layer: „What?”. This represents the physical, concrete way though which you choose to do this.

The example most used by Simon is Apple. The way he details it also helps us understand ourselves in relation with the Apple Company. 
– Why we do what we do? : “In everything we do we believe in challenging the status-quo! We believe in thinking differently.”
How do we do this?: “We challenge the status-quo by making beautifully designed products, easy to use and focused on being user friendly.”
– What? “Practically we happen to make excellent computers.”

Why is it important to learn these things? Because people are attracted not necessarily by what you physically make, but by your motivation. People are attracted by people like them, people who represent the same values, people who inspire. There is no need to share your life in detail. It is however a must to know exactly what you represent, what you want to represent, what you want to bring into this world and what you want the world to learn from you.

We don’t always have a clear goal in our process of creation, however if we do, it greatly helps our self defining process. I do need to specify that by „a well defined goal” I’m not referring to things like „I want to make a painting exhibition”. That is a transitory goal. It is a goal that most definitely helps, however the one I am referring to is more in the direction of „I want to show the world the emotional impact I feel in the explosion of colors of Mother Nature”.
From here, we can further develop by using Simon’s questions: How? How do I do this? For example, you could do this through a personal technique of approaching the process of painting. As it is beautifully done by Iris Scott, who paints with the help of her fingers instead of using brushes. Or you could do this utilizing a forgotten technique, even a contemporary one. It is not compulsory to invent a new technique or process. What is important is that it represents you. Important to mention here is that Iris Scott and many other painters (Van Gogh, Picasso, etc.) have first learned the classic techniques and thoroughly mastered them throughout many years of work. It is this process of learning and practicing that has helped them to discover themselves and be able to develop the styles we know know and love.
And finally, the third question: How to do this practically?: „I paint walls to have nature indoors at all time” / „I paint paintings” / „I paint people” / „I teach people to paint”, etc.

Aim to give yourself time. Have with you at all times a notebook and something to write with, so you can put on paper anytime inspiration strikes. Do not hurry this process of self discovery.
If you have any questions or thoughts to share, please feel free to use the comment section. In the meantime I’ll leave you with the stories of the artists who have shared  their experience with us.

 


What is the motivation behind your creations? Behind your creative process?

„The majority of my creations are personalized, because I wanted the objects I make to have an emotional charge for the one who will enjoy them. I wanted to be clear that they were made for that specific person and with a lot passion. I like to surprise through tiny details that might be unnoticeable in pictures, but fully visible in reality.
This way I know that they will be welcomed. I used those welcoming reactions as my fuel.”
Nicoleta Stoian – fimo artist  – Nicomade


How did you choose the name and why?

„My family and friends call me Tine short for Martine and I like to create different kinds of paintings and illustrations. So that’s why I chose the name Tine Creates, because you can expect more than just one specific kind of painting or illustration. I don’t like to put a label on it so I can let my creativity run freely.”
Martine Scholten – painter/illustrator – Tine Creates


What is the motivation behind your creations? Behind your creative process?

 „This really is for me like an impossible question. I tried to do other than creation. For quite a long time. However, no matter of what I have done, I have returned to creating. It is like an instinct, if you will. A way of being in the world.”
Andreea Badragan – ceramic artist – GloryBox


What is the motivation behind your creations? Behind your creative process?

„The desire to improve myself, to discover my abilities to the maximum and to reach the level I have set for myself. „
Gaby Galamaga – handmade artist – Kreativ Love


How did you choose the name and why?

„I wanted my name to convey with ease who I am and what I do. At the beginning, I was unsure of which way I was going to go so I did not want to include in the name a specific creative direction. And so, if I was to give up fimo for a while, and start sewing, the name would still be representative.
What I knew for sure from the beginning was that it will always be just me behind everything that will leave my workshop. This is a very important aspect for me and that is why I decided to include a part of my name in my brand. 

Nicoleta Stoian – fimo artist – Nicomade

 


Challenge: Create Your Brand – Introduction
Challenge: Create Your Brand – Behind the Stage (Part 2)
Challenge: Create Your Brand – Advertising and Practical Issues (Part 3)
Challenge: Create Your Brand – Dream Practically (Part 4)
Challenge: Create Your Brand – Conclusions


 

Comentarii

Share